Studii și cercetări geotehnice

Acasa
FORAJE APA
GEOTEHNICA
GEOLOGIE
HIDROGEOLOGIE
ALUNECĂRI TEREN

    S.C. Geo - Line S.R.L. Miercurea Ciuc execută studii si cercetari privind analiza parametrilor geotehnici ai terenului de fundare la solicitari statice si dinamice, pentru clădiri cu destinația de locuință, clădiri industriale, drumuri și pentru reabilitarea construcțiilor existente.

  •  recunoașterea terenului

  •  explorarea terenului pentru fundații prin sondaje deschise și foraje manuale

  •  recoltare probe de teren

  •  studii mineralogico-petrografice ale terenului de fundare

  •  elaborare documentațiilor geotehnice pentru fundații clădiri civile și industriale

  •  studii geotehnice în zonele afectate de alunecări de teren

  •  investigații biogeofizice în vederea identificării faliilor și a fluxurilor de ape subterane din zona construcțiilor existente sau proiectate

    Studiile geotehnice au la bază sondajele geotehnice   executate cu foreza manuală (în curând și cea mecanică) sau prin excavarea unor șanțuri cu utilaje specializate în cazul terenurilor pietroase.  Argilele, nispurile, marnele si combinațiile acestora sunt terenuri ideale pentru execuția forajelor manuale. Am reușit, folosind  sape tip daltă, să trecem și prin strate de pietriș groase de 1 m. Asemenea instalații ușoare permit săparea în locuri inaccebilie instalațiilor mecanizate (de exemplu în subsoluri, pivnițe).

Geo-Line Miercurea Ciuc, sant geotehnic sapat mecanizat

Săparea unui șanț geotehnic cu un utilaj mecanizat

Geo-Line Miercurea Ciuc, exectia unui foraj geotehnic in spatii mici

Execuția unui sondaj geotehnic în spații greu accesibile

   Cu foreza manuală atingem obișnuit 6 m adâncime, iar atunci când este necesar chiar adâncimi de 8 - 9 m. În timpul forării, roca adunată în corpul sapelor ne permite observarea continuă a formațiunilor geologice străbătute.

 

Geo-Line Miercurea Ciuc, sondaj geotehnic in Odorheiu Secuiesc

Sondaj geotehnic într-un cartier nou din Odorheiu Secuiesc

Geo-Line Miercurea Ciuc, masurarea cu nivelmetrul a nivelului hidrostatic in forajele geotehnice

Măsurarea nivelului hidrostatic cu ajutorul nivelmetrului electronic

     De asemenea, forajul făcându-se în regim uscat (spre deosebire de forajele mecanizate care lucrează cu fluid de foraj), permite observarea umidității rocilor, identificarea cu precizie a stratelor acvifere și măsurarea nivelului hidrostatic. Aceste date au importanță deosebită în stabilirea adâncimii fundațiilor și a izolației hidrofuge. Au fost situații foate interesante când am identificat doar la câțiva metri adâncime, sub strate impermeabile de argilă, acvifere captive sub presiune, nivelul apei urcând în puț cu 1-2 m după interceptarea stratului acvifer.

 

Geo-Line Miercurea Ciuc, demontarea sapei pentru extragerea probei geotehnice netulburate

Demontarea sapei pentru extragerea probei netulburate

Geo-Line Miercurea Ciuc, proba netulburata

Probă netulburată

       Probele geotehnice se prelevează din fiecare strat interceptat de foraj. În vederea prelevării în bune condițuni a probelor geotehnice, pentru a conserva cât mai bine starea lor naturală (probe netulburate), folosim sape speciale, avansul făcându-se prin batere și nu prin rotire. Probele prelevate sunt imediat fotografiate, împachetate în pungi etanșe și trimise pentru analize la laboratoare specializate.   

 

Geo-Line Miercurea Ciuc, profil real prin sant geotehnic

Profil printr-un șanț geotehnic

Legenda: 1:sol, 2: argilă prăfoasă brun-gălbui, 3: nisip prăfos brun-roșcat cu pietriș, 4: pietriș brun-gălbui în matrice nisipoasă, 5: argilă nisipoasă brun-vineție, 6: nisip cenușiu-verzui, 7: nivel hidrostatic, 8: probe geotehnice

Geo-Line Miercurea Ciuc, sectiune prin foraje geotehnice

Secțiune prin foraje geotehnice

Legenda: 1: sol argilos cu pietriș, 2: argilănisipoasă cu pietriș rar, 3: argilă și pietriș, 4: nisip argilos, 5: argilă prăfoasă cu pietriș, 6: nisip - strat acvifer sub presiune, 7: nisip cu pietriș - strat acvifer sub presiune, 8: argilă prăfoasă, 9: argilă, 10: nivel hidrostatic, 11: probe geotehnice, 12: foraje geotehnice

        În final, la birou, după ce se analizează și interpretează rezultatele analizelor de laborator, se întocmește documentația geotehnică. Aceasta conține date geologice, hidrogeologice, geotehnice, fotografii, buletine de analiză, secțiuni prin lucrările executate și în final toate datele și recomandările necesare proiectantului (arhitectului).

sus